Vill du ha mer sol för pengarna?

Slipp krångel med kontanter och mynt, och få samtidigt mer sol än vad du betalar för! Med ett TanExpress solkort i handen får du upp till 30% i bonus.

Använd funktionen "Fyll på solkort" i TanExpress Appen för att få upp till 30% BONUS och sola billigare!

400:- blir 480:- att sola för +20%
600:- blir 750:- att sola för +25%
800:- blir 1040:- att sola för +30%

Du har även möjligheten att använda ett fysiskt solkort på vissa anläggningar (Endast anläggningar där vi tar kontanter)

Så här gör du för att köpa solkortet, Genom våra växelautomater köper du ett solkort, det hela är mycket enkelt! Tryck på knapp2, stoppa in 50:- (jämna pengar krävs) kortet kommer ut. Ladda även på kortet i samma automat med kontanter.Tydliga anvisningar finns uppsatta på växelautomaten.

Obs! Solkortet gäller ENDAST i den anläggningen där det är inköpt, gäller både det fysiska och elektroniska solkortet Obs!

Värdet på Saldot i Appen / Det fysiska solkortet gäller tills du använd det!