Hur solar man?

Att sola hos oss är väldigt enkelt!

  1. Rengör huden från smink och ta av smycken.
  2. Välj det solarie/rum du vill sola i och kontrollera att det är ledigt
  3. Använd ditt TanExpress solkort eller betala kontant i betalboxen som tillhör det solarie/rum du valt. Köp/laddning av solkort samt växel av sedlar till mynt görs i sedelväxlaren som finns uppställd väl synlig nära betalboxarna. (finns även instruktion hur du gör uppsatt på sedelväxlaren) Du kan även betala med mobilen via vår App ”TanExpress Appen” där betalning sker med Swish/betalkort.
  4. Välj hur lång tid du vill sola med +/- knapparna på boxen om du använder solkort eller Stoppa in mynt för beloppet du vill sola för, när du är nöjd bekräfta med OK-knappen.
  5. Du har nu 2 min på dig att rengöra solariet och smörja in dig med någon av våra solkrämer som finns att köpa i varuautomaten. Glöm inte att använda skyddsglasögon samt att rengöra solariet efter dig.