Starta eget/Ingå i TanExpress

Ett väl utprovat koncept, stordriftsfördelar, support, marknadsföring och dessutom en trevlig samhörighet med övriga kedjekompisar, ger dig på ett tidigt stadium en plattform som annars tar mycket lång tid att bygga upp.

Är du rätt person att ingå i TanExpress?

Vi ställer höga krav på våra medlemmar att de har rätt värderingar & andra förutsättningar för att lyckas Är du i tanke att bygga ett eget Drop in Solarium eller är du redan en kollega i branschen som vill vara med i ett vinnande koncept?

Under hela processen finns vi till hands med support och goda råd. TanExpresss har alla leverantörskontakter både i Sverige & Europa klara och vårt koncept har gjort oss marknadsledande som solariekedja i Sverige!

för mer information!